Belova, O. 2010. Lithuanian Summaries.  Baltic Forestry 16 (2): 315 – 319.

 • Merilo, E., Eensalu, E., Tulva, I., Räim, O., Calfapietra, C. ir Kull, O. Fotosintezės atsakas į tuopos (eksperimentas 'POP-EUROFACE') CO2 koncentracijos padidëjimą sąsajoje su azoto pasiskirstymu lapuose.  Baltic Forestry 16(2): 162 – 171.
 • Yurchenko, E. O. ir Sinyavskaya, M. G. 2010. Stereum hirsutum (Basidiomycota) genetinės įvairovės įvertinimas, panaudojant APPD žymenis.  Baltic Forestry 16 (2): 172 – 179.
 • Läänelaid, A. it Eckstein, D. 2010. Medžių augimas buvusios kasyklos įgriuvos zonoje Šiaurės Rytų Estijoje.   Baltic Forestry 16 (2): 180 – 186.
 • Vitas, A. ir Žeimavičius, K. 2010.Europinio maumedžio (Larix decidua Mill.) metinių rievių regioninė chronologija Lietuvoje.   Baltic Forestry 16 (2): 187 – 193.
 • Paal, J., Rajandu, E. ir Köster, T. 2010. Sąsaja tarp augalijos ir aplinkos Estijos Hepatica miško tipų medynuose A.K. Kajanderio miško tipų klasifikacijos požiūriu.   Baltic Forestry 16 (2): 194 – 208.
 • Luostarinen, K. ir Möttönen, V. 2010. Skirtingose vietose augančio karpotojo beržo Betula pendula medienos radialioji variacija.   Baltic Forestry 16 (2): 209 – 216.
 • Hautamäki, S., Kilpeläinen, H., Kannisto, K., Wall, T. ir Verkasalo, E. 2010. Veiksniai, veikiantys paprastosios pušies ir paprastosios eglės sortimentų pasiskirstymą pagal kokybę ir stiprį, vertinant vizualiai bei modeliuojant Suomijoje ir Šiaurės-Vakarų Rusijoje.   Baltic Forestry 16 (2): 217 – 234.
 • Kuliešis, A., Saladis, J. ir Kuliešis, A. A. 2010. Paprastosios pušies želdinių vystymasis ir produktyvumas, reguliuojant tankumą.   Baltic Forestry 16 (2): 235 – 246.
 • Malinauskas, A. ir Urbaitis, G. 2010. Dirvos paruošimas žemės ūkiui naudotose sutankinto poarmenio ir be jo žemėse Haplic Arenosols.   Baltic Forestry 16 (2): 247 – 254.
 • Luostarinen, K. ir Heikkonen, S. 2010. Medienos provenencijų, radialiojo prieaugio bei džiovinimo režimo poveikis Sibirinio maumedžio (Larix sibirica) džiovintos medienos spalvai.   Baltic Forestry 16 (2): 255 – 263.
 • Vahejõe, K., Albert, T., Noormets, M., Karp, K., Paal, T., Starast, M. ir Värnik, R. 2010. Uogynų įveisimas apleistuose išeksploatuotuose durpynuose Estijoje: žemės ūkio ir ekonominiai aspektai.   Baltic Forestry 16 (2): 264 – 272.
 • Akay, A. E., Sessions, J., Serin, H., Pak, M. ir Yenilmez, N. 2010. Optimalaus medžių pjovimo metodo gamybinis pritaikymas kėnio (Abies cilicica) rąstams Turkijos Viduržemio regione.   Baltic Forestry 16 (2): 273 – 279.
 • Vassiljev P., Palo, T., Kull, A., Külvik, M., Bell, S., Kull, An. ir Mander, Ü. 2010. Miško kraštovaizdžio įvertinimas slidinėjimo trasoms nepastovios sniego dangos sąlygomis Haanja žemumoje Estijoje.   Baltic Forestry 16 (2): 280 - 295.
 • Mizaraitė, D., Mizaras, S. ir Sadauskienė, L. 2010. Lietuvos privatus miškų ūkis: būklė, tendencijos ir problemos.   Baltic Forestry 16 (2): 296 – 302.
 • Grege-Staltmane, E. ir Tuherm, H. 2010. Diskonto normos reikšmė Latvijos miškų vertinimui.   Baltic Forestry 16 (2): 303 – 311.
 • Aleinikovas, M. 2010. XXIII IUFRO pasaulinis kongesas Seule.   Baltic Forestry 16 (2): 312 – 314.  (Kronika)
 • Voolma, K. 2010. Naujos daktaro disertacijos Estijoje. Estijos gyvybės mokslų universitetas.   Baltic Forestry 16 (2): 314.  (Kronika)
 • Belova, O. 2010. Santraukos lietuvių kalba.   Baltic Forestry 16 (2): 315 – 319.