Belova, O. 2010. Lithuanian Summaries.  Baltic Forestry, 16 (1): 154-159

 • Suchockas, V. Motinmedžių savybių įtaka hibridinės drebulės dauginimui gyvašaknėmis.  Baltic Forestry 16(1): 2-7.
 • Šimatonytė, A. 2010. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio galimi pokyčiai miestų miškuose bei parkuose.  Baltic Forestry 16(1): 8-15.
 • Cekstere, G.ir Osvalde, A. 2010. Įvairiaamžių liepų (Tilia x vulgaris H.) apsirûpinimo makroelementais laipsnis Rygos gatvėse.  Baltic Forestry 16(1): 16-22.
 • Augustaitis,A., Šopauskienė, D. ir Baužienė, I. 2010. Regioninės oro taršos tiesioginis ir šalutinis poveikis medžių lapų defoliacijai.  Baltic Forestry 16(1): 23-34.
 • Verbylaitė, R., Beišys, P., Rimas V. and Kuusienė, S. 2010. Dešimties DNR išskyrimo iš drebulės (Populus tremula L.) medienos protokolų palyginimas.  Baltic Forestry 16(1): 35-42
 • Rikala, R. ir Lappi, J. 2010. Medelynuose auginamų konteinerinių vienmečių paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) sėjinukų augimo į aukštį prognozavimas.   Baltic Forestry 16(1): 43-49.
 • Raal, A., Kanut, M. ir Orav, A. 2010. Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) šakų eterinių aliejų metiniai pokyčiai Estijoje.  Baltic Forestry 16 (1): 50-56.
 • Seo, J.-W., Salminen, H., Jalkanen, R. ir Eckstein, D. 2010.Chronologinis ryšis tarp paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sezoninio prieaugio į aukštį ir radialiojo prieaugio Suomijos šiaurinėje borealinėje zonoje.  Baltic Forestry 16(1): 57-65.
 • Zhang, Ch., Zhao, X., Liu, X. ir Gadow, K. von. 2010. Vyršaujančių rūšių medžių erdvinis pasiskirstymas ir erdvinės asociacijos Korėjos pušų - plačialapiuose senuose miškuose Čiangbei kalnuose.   Baltic Forestry 16(1): 66-75.
 • Lõhmus, A., Kinks, R. ir Soon, M. 2010. Negyvosios medienos svarba geniams Estijoje.  Baltic Forestry 16(1): 76-86.
 • Treinys, R. ir Mozgeris. G. 2010. Mažojo erelio rėksnio Aquila pomarina produktyvumo ir makrobuveinės miško charakteristikų ryšys.  Baltic Forestry 16 (1): 87-92.
 • Zeniauskas, R. ir Gedminas, A. 2010. Vabzdžiai, kolonizuojantys paprastosios eglės šakas kirtavietėse ir gretimuose medynuose.  Baltic Forestry 16(1): 93-101.
 • Malinen, J., Piira, T., Kilpeläinen, H., Wall,T. ir Verkasalo, E. 2010. Medienos sortimentų gamybos modeliai Pietinei Suomijai.  Baltic Forestry 16(1): 102-112.
 • Grekin, M. ir Verkasalo, E. 2010. Brandžių medynų paprastosios pušies medienos bazinio tankio, nuodžiūvio ir nuodžiūvio anizotropijos variacijos Suomijoje ir Švedijoje.  Baltic Forestry 16(1): 113-125.
 • Huuhilo, T., Martikka, O., Butylina, S. ir Kärki, T. 2010. Mineraliniių užpildų įtaka medžio ir plastiko kompozitų atsparumui drėgmei.  Baltic Forestry 16(1): 126-131.
 • Ozturk, T. ir Senturk, N. 2010. Traktoriaus MB Trac 900 našumo ir laiko tyrimai buko medynuose Turkijos kalnuotose vietovėse.  Baltic Forestry 16(1): 132-138.
 • Petrokas, R. 2010. Prielaidos trešnės (Prunus avium L.) reprodukcijai.  Baltic Forestry 16(1): 139-153. (Apžvalga)
 • Lietuviškos santraukos. 2010.  Baltic Forestry 16(1): 154-159.