Belova, O. 2009. Lithuanian Summaries.  Baltic Forestry 15 (2): 274-279

 • Kangur, A., Belova, O., Voolma, K. ir Jõgiste, K. 2009. Prieštaringi veiksniai, sukeliantys trikdžius miško ekosistemose: stebėjimai ir eksperimentai.   Baltic Forestry 15 (2): 139-142.
 • Köster, K., Ilisson, T., Tukia, H., Jõgiste, K. ir Möls, T. 2009. Medžių irimo pirmalaikės pasekmės vėjavartų pažeistų miškų dvejuose plotuose Rytų Estijoje.   Baltic Forestry, 15 (2): 143-150.
 • Sims, A., Kangur, A., Hordo, M., Kiviste, A., Jõgiste, K and Gadow, K.v.K. 2009. Miško trikdžių sukelti augimo pokyčiai medynuose dėl nereguliarių matavimų pertraukų eksperimentinėje mokomojoje urėdijoje Järvselja.   Baltic Forestry, 15 (2): 151-160.
 • Zielonka, T., Holeksa, J. ir Malcher, P. 2009. Trikdžių atvejai mišriame Larix decidua – Picea abies miške Tatruose, Vakarų Karpatuose – parengtinė rekonstrukcija.   Baltic Forestry, 15 (2): 161-167.
 • Pärn, H., Mandre, M. ir Tilk, M. 2009. Karpotojo beržo (Betula pendula Roth) ir juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) sėjinukų augimo pokyčiai durpžemiuose, tręštuose medžių bei durpių pelenais.   Baltic Forestry, 15 (2): 168-176.
 • Lukjanova, A. ir Mandre, M. 2009. Tręšimo miško kuro pelenais poveikis paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių anatomijai ir lignino lokalizacija juose.   Baltic Forestry, 15 (2): 177-185.
 • Kuznetsova, T., Tilk, M., Ots, K., Lukjanova, A. ir Pärn, H. 2009. Suktaspyglės pušies (Pinus contorta var. latifolia Engelm.) augimas naftos skalūnų rekultivuotų karjerų, apleistų žemės ūkio ir miško žemių plotuose.   Baltic Forestry, 15 (2): 186-194.
 • Hordo, M., Metslaid, S. ir Kiviste, 2009. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio atsakas į klimatinius veiksnius Estijoje.   Baltic Forestry, 15 (2): 195-205.
 • Parro, K., Köster, K., Jõgiste, K. ir Vodde, F. 2009. Augalijos dinamika gaisrų pažeistuose miškuose: žemutinio ardo augalijos viršaujančių rūšių atsakas.   Baltic Forestry, 15 (2): 206-215.
 • Kardakov, A., Kiviste, A. ir Peterson, U. 2009. Pagrindinių veiksnių, veikiančių spinduliuotės reikšmių kaitą mišrių miškų atsikuriančiose kirtavietėse, įvertinimas pagal Landsat TM žiemos palydovines nuotraukas.   Baltic Forestry, 15 (2): 216-225.
 • Padari, A., Metslaid, S., Kangur, A., Sims, A. ir Kiviste, A. 2009. Žėlinių vidutinio aukščio modeliavimas - Järvselja (Estija) pavyzdys.   Baltic Forestry, 15 (2): 226-236.
 • Ots, K., Mandre, M., Pärn, H., Kask, R. ir Pikk, J. 2009. Maistmedžiagių ir biomasės pasiskirstymo pasikeitimai paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) lajoje cemento gamyklos teritorijoje šiaurės rytų Estijoje.   Baltic Forestry, 15 (2): 237-247.
 • Moser, K.W. ir Nelson, M.D. 2009. Audros pažeidimai Boundary Waters Canoe Area Wilderness (Minesotos valstija, JAV): rizikos veiksnių įvertinimas kraštovaizdžio lygmenyje.   Baltic Forestry, 15 (2): 248-254.
 • Sibul, I., Ploomi, A. ir Voolma, K. 2009. Nimbamedžių aliejaus poveikis didžiajam pušiniam straubliukui Hylobius abietis L. (Coleoptera, Curculionidae).   Baltic Forestry, 15 (2): 255-261.
 • Vahter, T. ir Kaimre, P. 2009. Briedžių daromos įveistiems pušynams žalos įvertinimo metodas Estijoje.   Baltic Forestry, 15 (2): 262-267.
 • Marozas, V., Pėtelis, K., Brazaitis G. ir Baranauskaitė, J. 2009. Ankstyvieji augalijos pokyčiai danielių aptvare.  Baltic Forestry, 15(2): 268-272(Trumpas pranešimas).