Belova, O. 2009. Lithuanian Summaries.  Baltic Forestry 15 (1): 130-134

 • Pliūra, A., Ruņģis, D. ir Baliuckas, V. 2009. Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacinė struktūra Lietuvoje pagal chloroplastų DNR haplotipų ir adaptacinių požymių analizę. Baltic Forestry 15(1): 2-12.
 • Žiauka, J. ir Kuusienė, S. 2009. Fitohormonas giberelinas skatina gyvybingumo mažėjimą izoliuotuose maumedžio ūglių pumpuruose. Baltic Forestry 15(1): 13-22.
 • Zolubas, P., Negron, J. ir Munson, A.S. 2009. Žievėgraužio tipografo infestacijos modeliavimo galimybė.  Baltic Forestry 15(1): 23-27.
 • Kaitera, J., Tillman-Sutela, E. ir Kauppi, A. 2009. Įpakavimas į maišus trukdo paprastosios eglės Picea abies kankorėžių ir rūdinių grybų vystymąsi.  Baltic Forestry 15(1): 28-32.
 • Treinys, R., Stončius, D., Augutis, D. ir Skuja, S. 2009. Juodojo gandro Ciconia nigra veisimosi buveinės Lietuvoje: rekomendacijos apsaugos planavimui.  Baltic Forestry 15 (1): 33-40.
 • Vitas, A. 2009. Subfosilinės uosio ir ąžuolo medienos, iškastos iš Kegų pelkės Lietuvoje, dendrochronologinė analizė.  Baltic Forestry 15 (1): 41-47.
 • Pärn, H. 2009. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimo ir vidutinių mėnesio temperatūrų sąveikos kaita laiko atžvilgiu.  Baltic Forestry 15 (1): 48-57.
 • Kuliešis, A. ir Kulbokas, G. 2009. Medienos tūrio įvertinimo suvienodinimas tarptautinėje apskaitoje. Lietuvos tyrimai.  Baltic Forestry 15 (1): 58-64.
 • Lazdinis, I., Mavsar, R., Weiss, G. ir Lazdinis, M. 2009. Neprekinių miško produktų ir paslaugų rinkos tendencijos Baltijos šalyse.  Baltic Forestry 15 (1): 65-76.
 • Padari A., Muiste, P., Mitt, R. ir Pärn, L. 2009. Estijos medienos kuro išteklių įvertinimas.  Baltic Forestry 15 (1): 77-85.
 • Brukas, V., Linkevičius, E. ir Činga, G. 2009. Miškanaudą lemiantys veiksniai Lietuvoje, 1986-2007 m.  Baltic Forestry 15 (1): 86-96.
 • Kask, R. ir Pikk, J. 2009. Viduramžių pušynų paprastosios pušies medienos savybės skirtinguose miško tipuose Estijoje.  Baltic Forestry 15 (1): 97-104.
 • Laitila, J., Kärhä, K. ir Jylhä, P. 2009. Viso medžio ryšulių ištraukimo ir transportavimo laiko sąnaudų modeliai ir jų reikšmės.  Baltic Forestry 15 (1): 105-114.
 • Läänelaid, A. 2009. Dendrochronologinis įvertinimas, nustatant kirtimo laiką pagal beržo kelmus.  Baltic Forestry 15 (1): 115-121. (Trumpas pranešimas)
 • Yaman, B. ir Akkemik, Ü. 2009. Dendrochronologinio metodo taikymas nustatant neteisėtų kirtimų laiką Turkijoje: atvejo tyrimas.  Baltic Forestry 15 (1): 122-126. (Trumpas pranešimas)
 • Belova, O. 2009. Laukiama klimato kaita ir pasirinktys Europos miškų ūkyje (ECHOES): pagrindai ir tikslai.  Baltic Forestry 15 (1): 127-129. (Kronika)