Belova, O. 2008. Lithuanian Summaries. Baltic Forestry 14 (2): 223-227

 • Sutinen, S. ir Saarsalmi, A. 2008. Spyglių sudėtis sąsajoje su tręšimu boru paprastosios eglės Picea abies (L.) Karst. medynuose, patyrusiuose augimo sutrikimą. Baltic Forestry 14(2): 98-102.
 • Erlickytė, R. ir Vitas, A. 2008. Klimato ir antropogeninių veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiajam prieaugiui. Baltic Forestry 14(2): 103-109.
 • Vitas, A. 2008. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) metinių rievių chronologija Lietuvoje. Baltic Forestry 14(2): 110-115.
 • Zhuk, A., Veinberga, I., Daugavietis, M. ir Ruņģis, D. 2008. Betula pendula Roth DNR mikrosatelitinių žymenų tarprūšinė amplifikacija Alnus spp. rūšių tyrimuose. Baltic Forestry 14(2): 116-121.
 • Riepšas, E. ir Straigytė, L. 2008. Raudonojo ąžuolo (Quercus rubra L.) invazyvumas ir ekologinis poveikis Lietuvos miškuose. Baltic Forestry 14 (2): 122-130.
 • Sibul, I., Kuusik, A. Luik, A. ir Ploomi, A. 2008. Pušinio strabliuko Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae) aktyvi trachejų ventiliacija ir metabolinės sąnaudos. Baltic Forestry 14(2): 131-137.
 • Jelonek, T., Pazdrowski ,W. ir Tomczak, A. 2008. Biometrinės savybės ir medienos kokybė medžių, augusių buvusiose žemės ūkio paskirties žemėse. Baltic Forestry 14 (2): 138-148.
 • Ovaskainen, H., Palander, T., Jauhiainen, M., Lehtimäki, J., Tikkanen, L. ir Nurmi, J. 2008. Energetinės medienos šiuolaikinės mechanizuotos ruošos našumas skirtingomis medynų ugdymo kirtimų sąlygomis. Baltic Forestry 14 (2): 149-154.
 • Mizaras, S., Sadauskienė, L. ir Mizaraitė, D. 2008. . Kirtimo mašinų našumas ir mechanizuoto medynų kirtimo kaštai: Lietuvos atvejis. Baltic Forestry 14 (2): 155-162.
 • Puodžiūnas, M. ir Fjeld, D. 2008. Apvalios medienos priėmimas Lietuvos lentpjūvėje – tiekimo šaltinių ir tiekimo grafiko simuliavimas, naudojant diskretaus atvejo metodą. Baltic Forestry 14(2): 163-175.
 • Mozgeris, G. 2008. Tolydžių miško charakteristikų paviršių nustatymas ir naudojimas: galimybės Lietuvos miškų inventorizacijai. Baltic Forestry 14(2): 176-184.
 • Kodar, A., Kutsar, R., Lang, M., Lükk, T. ir Nilson, T. 2008. Medžių lajos lapijos paviršiaus ploto indeksas pagal optinius matavimus. Baltic Forestry 14(2): 185-194.
 • Bāra, G. ir Tuherm, H. 2008. Miško žemės transformacijos tobulinimo galimybės Latvijoje. Baltic Forestry 14 (2): 195-203.
 • Petrokas, R. 2008. Kalnines guobos (Ulmus glabra Huds.) augimo stiprumas: apžvalga. Baltic Forestry 14(2): 204-215. (Apžvalga)